Změny pro řidiče v roce 2016

Začátkem roku 2016 začalo platit tzv. nové pojetí dálniční sítě, v rámci kterého byly téměř všechny rychlostní silnice přeznačeny na dálnice a značka Silnice pro motorová vozidla (auto na modrém podkladu) bylo uvolněna pro silnice I. třídy, na kterých je bezpečné a vhodné zvýšit maximální rychlost z 90 km na 110 km/h. Nové pojetí dálniční sítě přinese jednodušší značení a větší komfort pro řidiče díky zvýšení na 110 km/h na vybraných úsecích silnic I. třídy.
Důvody pro změnu koncepce

· Dálnice a rychlostní komunikace plnily de facto stejný účel, platily na nich stejná pravidla provozu (včetně maximální rychlosti 130 km/h).
· Podle platného zákona o pozemních komunikacích rozdělujeme silniční síť na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Kategorii rychlostní komunikace tedy naše právo už nezná. Jde o silnici I. třídy.
· Novým pojetím došlo ke zjednodušení administrativy při správě ucelené dálniční sítě. Například při uplatnění jednotných norem.
· Srozumitelnější význam pro řidiče. Obecně řidiči nerozlišují, zda jde o dálnici nebo rychlostní komunikaci. Kategorii rychlostní silnici považují automaticky za dálnici. Dříve to mělo význam především pro stavební normy, dnes se rozdíly stírají.
· Dojde i k přehlednějšímu a srozumitelnějšímu významu pro zahraniční řidiče (pomocí nového dopravního značení).
· V souvislosti s připravovanou transformací ŘSD je žádoucí převést vybrané rychlostní silnice do kategorie dálnice.
· „Uvolněnou“ dopravní značku Silnice pro motorová vozidla lze použít pro silnice I. třídy, na kterých je žádoucí zvýšit maximální rychlost na 110 km/h. Tento krok je plně v souladu s novou evropskou politikou TEN-T.
· Přehlednější uspořádání je pozitivním krokem vůči řidičům, které však nepřinese pro rezort zásadní finanční náročnost. Dopravní přeznačení lze provádět postupně. Odhad vychází na několik jednotek milionů korun na celou republiku.
· Souhrnem lze říci, že dochází k legislativní nápravě a zjednodušení celého systému.

Nové pojetí v číslech

· V dnes již bývalém pojetí silniční sítě máme přibližně 750 km dálnic, po dokončení sítě by jich bylo zhruba 1 022 km.
· Realizací nového pojetí se od ledna 2016 počet kilometrů navýšil na zhruba 1 200 km, přičemž po dokončení výstavby by měla mít Česká republika cca 2 000 km dálnic.
· Přeznačení silnic pro motorová vozidla na dálnice, celkem cca 440 km.
· Dva úseky rychlostní komunikace, které nepřešly do kategorie dálnice – přeznačení na modré dopravní značení – celkem 25 km u současné R63 a R35 v úseku Liberec – Turnov.
· Celkově by se mělo jednat o náklady ve výši několika milionů na celou republiku (cca 4 mil. Kč).

Reklama 1

Silnice I. třídy navržené ke zvýšení rychlosti na 110 km/h:

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Nove_pojeti_dalnicni_site_a_dalsi_navrhovane_zmeny_v_zakone_o_PK.htm

Zvýšení rychlosti na 110 km/h musí pro každý úsek schválit ještě příslušný kraj.

Reklama 2

V současné době již mohou řidiči využít maximální rychlost 110 km/h na silnici I/20 Nová Hospoda (R4) – Písek a I/48 Český Těšín, obchvat.

Maximální povolené rychlosti na pozemních komunikacích v ČR od 1. 1. 2016: