Vinohradskou ulici čeká rekonstrukce za stamiliony

Zdroj: iprpraha.cz
Zdroj: iprpraha.cz

Jedna z nejvýznamnějších tepen metropole, Vinohradská ulice, projde rekonstrukcí. Počítá se s tím, že s plánovanou rekonstrukcí tramvajové trati se promění i téměř tříkilometrový úsek Vinohradské mezi křížením s ulicí Legerovou a Jana Želivského. Předpokládané zahájení rekonstrukce ulice je v druhé polovině roku 2018, její dokončení je plánováno do konce roku 2020. Celkové náklady rekonstrukce trati a ulice se pohybují v rozmezí 548 až 610 milionů korun.

„Rekonstrukce tramvajové trati je jedinečnou příležitostí, jak, spolu s tímto výrazným zásahem do technické infrastruktury ulice, rehabilitovat celý uliční prostor,“ řekla Petra Kolínská,náměstkyně pražské primátorky, s tím, že „koncepční studie proměny Vinohradské počítá také s novým uspořádáním tramvajových zastávek, vybudováním nových přechodů pro chodce nebo zajištěním větší bezbariérovosti. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství, bude přínosem také pro obchodníky a podnikatele v místě. Upravit se musí chodníky, obnovíme lavičky a další mobiliář a počítá se s vysazením 85 nových stromů.“

Konkrétní rozdělení do jednotlivých etap rekonstrukce bude přesně stanoveno v navazující projektové přípravě. Předpokládá se, že rekonstrukce tramvajové tratě proběhne v jedné, maximálně dvou fázích. K opravě tratě budou vždy přičleněny úseky ulice (spadající do investice magistrátu) přímo související se zajištěním funkčnosti provozu tratě, tzn. zastávky a bezprostřední okolí a některé křižovatky. V dalších krocích by měly být (nezávisle na provozu tratě) postupně dokončeny úpravy zbylých povrchů ulice, tzn. především chodníků, doplnění stromořadí, úpravy veřejných objektů a instalace mobiliáře.

Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují v rozmezí 548 až 610 milionů korun. Z toho přibližně třetinu částky 220 milionů korun hradí pražský Dopravní podnik na rekonstrukci tratě a trakčního vedení. Zbylou část hradí hlavní město. „Co se týče laviček, pítek, stojanů na kola a dalšího mobiliáře, ten má vyjít na 11 milionů korun, doplnění stromořadí na dalších 7 milionů, lampy budou stát 18 milionů. Rekonstrukce budou soutěženy a předpokládané ceny se tak ještě mohou snížit,” doplnila Kolínská.

Reklama 1

Koncepční studii vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 2 a Praha 3. „Při tvorbě studie jsme se na názor ptali i místních – čeho si váží, co jim znepříjemňuje život, co by chtěli zlepšit,“ podotkl ředitel Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček. „A jsem rád, že se nám podařilo vypracovat kvalitní návrh rekonstrukce, který pomůže vytvořit živou městskou třídu, kde budou lidé chtít trávit čas,“ doplnil.

Studie počítá s novým uspořádáním tramvajových zastávek, vybudováním nových přechodů pro chodce nebo zajištěním větší bezbariérovosti, což povedek výraznému zvýšení komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství – úpravám chodníků, obnově laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici. Podrobné informace jsou k dispozici na www.iprpraha.cz/vinohradska.