Vidět a být viděn

Zdroj: Besip
Zdroj: Besip

Společnost OSRAM Česká republika, BESIP MD a Auto Kelly vyhlašují poslední listopadový týden akci zaměřenou na správné osvětlení s názvem: „Vidět a být viděn“, do které BESIP MD přizvalo ke spolupráci také Policii České republiky. V období od 24. 11. do 28. 11. 2014 budou mít všichni motoristé jedinečnou příležitost nechat si zcela zdarma zkontrolovat a seřídit světlomety svých vozů v síti Auto Kelly Autoservis po celé České republice. Této akci předcházela společná preventivní akce Besipu a dopravní policie, která si kladla za cíl řidiče upozornit na problémy s osvětlením vozidel.

Jednou z podmínek bezpečného provozu jsou funkční a správně seřízené světlomety. Vhodné autožárovky a správné nastavení světlometů můžou zásadně ovlivnit reakci řidiče na pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu. Akce si klade za cíl upozornit řidiče na nesprávné osvětlení vozidel a nutnost pravidelné kontroly autožárovek. „Statistiky počtu usmrcených osob v noci jsou alarmující. V roce 2013 zemřelo na českých silnicích 194 osob, tj. 33% z celkového počtu. Nejčernější je údaj o zemřelých chodcích. Celkem jich v noci zahynulo 80,“ sděluje nelichotivá data Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP.

Správné seřízení světlometů přitom není možné provádět v domácích podmínkách. „Nejenom, že světlomet neseřídíte správně, ale existuje zde vysoká pravděpodobnost, že budete buď oslňovat ostatní řidiče anebo vaše světlomety neosvětlí vozovku správně tak, abyste včas a bezpečně reagovali na aktuální dopravní situaci,“ upřesňuje Ing. Michal Knor ze společnosti Auto Kelly. Zcela jistě v domácích podmínkách není možné změřit ani intenzitu osvětlení autožárovky, která v průběhu její živostnosti klesá. „Velký vliv na kvalitu a množství vyzařovaného světla z čelních reflektorů má rovněž samotný světelný zdroj, tedy autožárovka. Kvalitní autožárovky směrují světelný kužel s dostatečnou intenzitou osvětlení tam, kam mají. Ty méně kvalitní mohou mít kužel nerovnoměrný, nepravidelný a směrují jej mnohdy jinam, než je potřeba,“ dodává Ing. Ellen Benešová ze společnosti OSRAM. Rovněž kryt paraboly světlometu, který, pokud je zašlý, nebo silně poškrábaný, může mít ve finále stejný „efekt“ jako nesprávně seřízený světlomet, nebo nekvalitní autožárovka.

V týdnu „Vidět a být viděn“ budou mít všichni řidiči možnost kontroly a seřízení svých světlometů na vozidle v síti Auto Kelly Autoservis po celé České republice, které disponují regloskopem (profesionální přístroj na správné seřízení světlometů automobilu). Seznam servisů je k dispozici na webových stránkách www.akas.cz. „Kontrola i seřízení světlometů budou probíhat zcela zdarma a je pouze na řidičích, aby se svým vozidlem do servisu přijeli,“ apeluje na řidiče Martin Farář z BESIPU.

Reklama 1

O týden dříve se i Policie ČR ve spolupráci s krajskými koordinátory BESIP zaměřila na preventivní kontroly funkčnosti světlometů a jejich správného používání. Výsledky této akce podle očekávání odhalily, že správné seřízení a péče o světlomety obecně jsou slabinou významné části českých řidičů. Posuďte sami: z celkového počtu 1378 vozů, které byly zkontrolovány v průběhu jediného týdne, mělo každé 5. vozidlo viditelně fyzicky poškozen nejméně jeden z používaných světlometů. Plných 551 vozů pak mělo světlomety nesprávně seřízené, takže vyzařovaly světlo s různou intenzitou.  Největší skupina řidičů, rovných 782, se potom přiznala, že již déle než jeden měsíc nijak nekontrolovala stav světlometů na svém voze.

Zajímavé je i srovnání výsledků této akce mezi jednotlivými kraji České republiky. Pokud jde o nevyhovující stav světlometů, tak zde byli jednoznačně největšími „hříšníky“ řidiči v Libereckém kraji. Ti totiž brázdili české silnice s poškozeným světlometem v plných 64% kontrolovaných případů. Vzornými premianty se naopak ukázali majitelé vozů v Moravskoslezském kraji. Zde si se špatně fungujícími světlomety troufla na české silnice jen pouhá 2 % řidičů.  „Akci považujeme s ohledem na její preventivní a osvětový charakter ve vztahu k řidičům, za další správný krok ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  V případě, že řidič nemá na vozidle při jízdě rozsvíceno předepsané osvětlení nebo osvětlení vykazuje nesprávnou funkčnost, vystavuje se nejen hrozbě udělení sankce, ale zejména ohrožuje svým jednáním sebe i ostatní účastníky silničního provozu,“ upozorňuje ředitel služby dopravní policie plk. Lerch.

Na stránkách www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost je rovněž pro všechny zájemce k dispozici on-line aplikace pro simulaci snížené viditelnosti a srovnání použití reflexních prvků u cyklistů a chodců.

Reklama 2

BESIP
Ministerstvo dopravy