Velikonoce aneb (nejen) alkohol zabíjí

Zdroj: BESIP
Zdroj: BESIP

V období Zeleného čtvrtka až Velikonočního pondělí došlo v minulém roce k celkem 1 076 dopravním nehodám, při kterých bylo 14 osob usmrceno, 33 osob bylo těžce zraněno a 248 osob bylo lehce zraněno. Ve srovnání s rokem 2014 bylo zaznamenáno o 38 dopravních nehod méně (- 3,4 %), o 8 usmrcených osob více (+ 133,3 %), o 3 těžce zraněné méně (- 8,3 %) a o 108 lehce zraněných méně (- 30,3 %). V kategorii usmrcených osob došlo v uvedeném období k obrovskému nárůstu, „rekordní byla neděle – Boží hod velikonoční, kdy bylo usmrceno 5 osob, z toho 3 v důsledku vlivu alkoholu! V letech 2013 a 2014 nedošlo na Velikonoční pondělí k usmrcení žádné osoby, to však neplatilo vloni, kdy se došlo k usmrcení 2 osob.

V roce 2015 bylo usmrceno 7,1 osob na 1 000 dopravních nehod. Přímo na Velikonoční pondělí připadalo 13,7 usmrcených na 1 000 dopravních nehod, nejvyšší závažnost ve sledovaném období vykazovala již zmíněná neděle – 35,2 usmrcených na 1 000 nehod! Nejvíce těžce zraněných osob (8) připadalo na Bílou sobotu a Velikonoční pondělí (shodně 8), lehce zraněných (97) pak na Šedé úterý.

Alkohol se v roce 2015 podílel na dopravních nehodách 4,9 %, ve velikonočním období činil podíl alkoholu na dopravních nehodách:

–        Zelený čtvrtek 1,4 % (- 4,0 %), 0 usmrcených ze 3

–        Velký pátek 3,1 % (- 0,9 %), 0 usmrcených z 1

Reklama 1

–        Bílá sobota 12,1 % (+ 1,1 %), 1 usmrcený ze 3

–        Boží hod velikonoční 12,0 % (+ 0,9 %), 3 usmrcení z 5

–        Velikonoční pondělí 4,8 % (- 6,0 %), 1 usmrcený ze 2

Reklama 2

Pozn. čísla v závorce vykazují meziroční srovnání. Z uvedeného je zřejmé, že v loňském roce nebyl „až takový problém“ s alkoholem o Velikonočním pondělí, jak je v povědomí lidí zažito, nýbrž dva předcházející dny, tzn. víkend. Loňské Velikonoční pondělí však bylo spíše výjimkou – průměr z období let 2009-2014 vykazuje podíl alkoholu na dopravních nehodách 13 %. Pět osob ze 14 bylo ve sledovaném období usmrceno v důsledku vlivu alkoholu, tj. 35,7 %!!!

Na Velikonoce vyjíždějí rovněž „takzvaní“ sváteční řidiči a tak je ostražitost a předvídatelnost v tomto období tím nejdůležitějším! Vzhledem k ne zcela lichotivé bilanci loňských Velikonočních svátků není radno toto období podceňovat!

Mějte rovněž na paměti! Velikonoce to není jen pondělí!!! Ve čtvrtek začínají ve školách velikonoční prázdniny a tak už od středy bude zvýšená hustota dopravního provozu! Navíc letos je poprvé Velký pátek státním svátkem a tak lze očekávat ještě významnější nárůst automobilové přepravy.

Reklama 3

Řídím, piju nealko pivo

U příležitosti oslavy velikonočních svátků bychom také rádi touto cestou připomenuli úspěšný projekt na podporu prevence konzumace alkoholu za volantem, který realizuje Český svaz pivovarů a sladoven společně s policií ČR a BESIPem. Projekt má za sebou již 5. ročník a další se aktuálně připravuje.

Akce probíhají ve všech krajích České republiky na místech bezpečnostně preventivních kontrol.
Promotéři zastupující Český svaz pivovarů a sladoven v modrých reflexních vestách předávají řidičům, kteří úspěšně podstoupili kontrolu Policie ČR, a prokázali, že nepožili před řízením motorového vozidla alkohol, alkotestr a nealkoholické pivo z produkce pivovarů, jež se do projektu zapojily.

Cílem projektu je informovat řidiče o nebezpečnosti požívání alkoholu a řízení a rozšiřování povědomí o nápoji pro řidiče, který je plnohodnotnou alternativou z hlediska bezpečnosti a dodržování dopravních předpisů.