Upozornění pro řidiče: věnujte zvýšenou pozornost jízdě Strahovským tunelem

Zdroj: Praha.eu
Zdroj: Praha.eu

V poslední době došlo ve Strahovském tunelu, ve směru z Prahy 6 na Prahu 5, k vyššímu počtu nehod řidičů motocyklů. Upozorňujeme proto zejména řidiče motocyklů, ale i ostatní účastníky silničního provozu, že vzhledem k vytékání vody z podélné dilatační spáry v podloží pod vozovkou i v době suchého počasí je nutno dbát zvýšené pozornosti při průjezdu tunelem z Prahy 6 na Prahu 5.

Zvláště upozorňujeme na dodržování § 4, písmeno a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, který každému účastníku provozu ukládá chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.