Senior za volantem

Zdroj: Bigstock
Zdroj: Bigstock

Autoklub České republiky se věnuje ve své činnosti v oblasti silničního provozu i tématu „Senior za volantem“. Spolu s Radou seniorů se chceme i nadále věnovat tématům, které v této oblasti zajímají jak většinového řidiče, tak samotné seniory.

Proto nás zaujal i zpracovávaný průzkum v této oblasti ze strany akreditovaných dopravních psychologů, konkrétně téma, realizované PhDr. Lenkou Šrámkovou s názvem „Řidič – senior“ Na odkazu ZDE se můžete do jednoduché ankety zapojit. Rádi bychom, aby i členové a příznivců Autoklubu ČR zapojili své postřehy a dojmy do této ankety, protože její výsledky mohou být zajímavé.
Protože nás zajímali bližší informace k této anketě, přímo jsme se PhDr. Šrámkové zeptali na několik věcí.

Proč jste se rozhodla věnovat problematice seniorů v silničním provozu?

Existuje několik rizikových skupin účastníků silničního provozu. Oproti jiným (např. mladým řidičům, motorkářům, cyklistům) je však seniorům za volantem věnována nepoměrně menší pozornost, a to jak z hlediska preventivních kampaní, tak z hlediska psychologického. V zahraničí je běžná praxe se seniory pracovat, v České republice o žádné aktivitě tímto směrem nevím. Otázkou je, zda jsou senioři mezi řidiči i u nás vnímáni jako rizikoví a zda je vůbec poptávka po tom, nějak tyto aspekty řešit. Odpovědi na tyto otázky by mohl přinést právě průzkum veřejného mínění.

S jakými stereotypy a naopak s reálnými problémy se setkáváte při své práci v té oblasti?

Jsme zatím s mapováním problémů na úplném počátku, přesto některé dílčí oblasti už umíme pojmenovat. Jako velký problém se jeví tzv. sváteční řidiči, kterých je nejvíce právě mezi seniory. Dalším problémem je samozřejmě úbytek kognitivních funkcí, který se bohužel s pokročilým věkem pojí. Právě deficity v pozornosti, reakčním čase a krátkodobé paměti však mívají fatální následky. V neposlední řadě je problém včasného podchycení potenciálně rizikových řidičů, např. v rámci povinného plošného lékařského vyšetření. Jedná se však o velmi citlivé téma, protože řidičské oprávnění je pro seniory často prostředkem k větší svobodě, nezávislosti na ostatních a sociálním kontaktům.

Reklama 1

Co je cílem Vašeho průzkumu v oblasti řidičů seniorů?

Jak zjistíte po rozkliknutí odkazu, průzkum je to opravdu pilotní. Jde o zmapování názoru řidičů v ČR na seniory za volantem. Ptáme se na konkrétní zkušenosti a výsledek bude sloužit jako podklad pro další odbornou diskuzi.

Představení:
PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D. se věnuje psychodiagnostice, policejní a dopravní psychologii. Psychologii vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve své disertační práci se zabývala aspekty rozhodování dopravních policistů.