Pro nové zóny placeného stání v Praze budou platit nové Zásady

modra_zona
Zdroj: Praha.eu

Zásady pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy dle nové Koncepce rozvoje zón placeného stání na území hl. m. Prahy schválila dnes městská rada.

„Tyto nové Zásady budou platné pro nové oblasti, kde budou zóny placeného stání nově zřizovány,“uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.

V nově zřizovaných zónách placeného stání (ZPS) budou tři základní typy parkovacích zón s jednotným systémem barevné symboliky:

modrá (rezidentní režim) s neomezeným parkováním rezidentů/abonentů umožňující časově omezené placené parkování návštěvníků
fialová (smíšený režim) rezidentně návštěvnický s neomezeným parkováním rezidentů a časově omezeným placeným parkováním návštěvníků
oranžová (návštěvnický režim) s časově omezeným placeným stáním návštěvníků.
Maximální doba stání bude stanovena pouze pro návštěvníky ZPS, pro rezidenty/abonenty se doba parkování v modrých a fialových zónách neomezuje. V modré a oranžové zóně – maximální doba stání 3 hodiny, ve fialové zóně – maximální doba stání 24 hodin s tím, že je možná místní úprava.

Reklama 1

„Využití nových technologií nabídne uživatelům lepší komfort, takže ve smíšených a návštěvnických zónách bude možné platit jak v parkovacích automatech, tak prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, tj. SW aplikace pro úhradu parkovného prostřednictvím internetu, smartphonu, apod.,“ dodal náměstek primátora Nouza.

Pro stávající oblasti zón placeného stání na území městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 zůstanou v platnosti původní Zásady pro zřizování zón placeného stání na území hl. m. Prahy. Ukončení jejich platnosti se předpokládá spolu s přechodem těchto městských částí na novou Koncepci rozvoje zón placeného stání na území hl. m. Prahy. Tedy až skončí Mandátní smlouvy na správu zón placeného stání, tj. koncem roku 2017 (Praha 1, Praha 2) resp. na jaře 2018 (Praha 3 a Praha 7).  Platnost jednorázových stíracích parkovacích karet (návštěvnických) bude ukončována postupně.