Poctiví řidiči možná budou platit za nepoctivé

ceskaasociacepojistove_capČlenové Rozpočtového a Hospodářského výboru se budou 3. září zabývat poslaneckým návrhem na zrušení příspěvku nepojištěných motoristů do garančního fondu. Zatímco nepojištěným by tak odpadla povinnost přispívat na nepojištěné škody, chybějící finance by musely pojišťovny vybrat od poctivých pojištěných motoristů. Těm by se významně zdražilo povinné ručení. Souběžně se zrušením příspěvku nepojištěných by došlo i k prudkému nárůstu nepojištěných škod.

Od roku 2009 financují nepojištěné škody výhradně nepojištění motoristé. Zhruba 30 % z nákladů na nepojištěné škody splatí vinící těchto nehod, zbytek je hrazen z příspěvků, které jsou povinni do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) odvádět motoristé bez řádně sjednaného povinného ručení. Ve Sněmovně je však aktuálně poslanecký návrh na zrušení příspěvku nepojištěných do tohoto fondu. Šlo by tak nepochybně o vstřícný krok vůči těm, kteří nejsou ochotní dodržovat platné zákony na úkor 7 mil. poctivých motoristů, kteří povinné ručení řádně platí. „Úplným zrušením příspěvku nepojištěných by ze zákona vypadl spravedlivý princip financování nepojištěných škod těmi, kteří je mohou způsobovat. V praxi by to znamenalo další významné, státem vynucené, a přitom naprosto zbytečné zdražení povinného ručení pro všechny poctivé motoristy,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Česká republika v současnosti patří mezi země, kde se díky příspěvku nepojištěných daří velmi efektivně postupovat proti nezákonnému provozování vozidel bez pojištění. Zrušení tohoto principu by však znamenalo naprostý odklon od evropského trendu minimalizovat počty vozidel bez pojištění na silnicích. Nejúspěšnější jsou v boji s nepojištěnými ve Švédsku a Finsku, kde obdoba příspěvku nepojištěných úspěšně funguje již několik desítek let.
Vývoj dopadů příspěvku nepojištěných v ČR

Vývoj počtu škod způsobených vozidly bez pojištění odpovědnosti („nepojištěné škody“)

Reklama 1

Výrazný pokles nepojištěných škod nastal již v prvním roce účinnosti právní úpravy příspěvku nepojištěných (o 21 %), v letech 2012 a 2013 dosahuje počet nepojištěných škod již jen 64 % počtů škod roku 2008, tj. před zavedením příspěvku nepojištěných.

Po zrušení příspěvku nepojištěných lze očekávat nárůst počtu nepojištěných škod opět na úroveň cca 5000 případů za rok. Financování nepojištěných škod by se přesunulo na poctivě pojištěné motoristy, kteří povinné ručení platí.

Vývoj počtu vozidel bez pojištění odpovědnosti („nepojištěná vozidla“)

Reklama 2

Výrazný pokles počtu nepojištěných vozidel nastal již v prvním roce účinnosti právní úpravy příspěvku nepojištěných (o 45 %). V případě zrušení příspěvku nepojištěných je reálně očekávatelný opětovný nárůst provozovaných nepojištěných vozidel na úroveň roku 2008 se všemi negativními důsledky (nárůst počtu i výše nepojištěných škod a opětovné financování nepojištěných škod ze strany poctivě pojištěných motoristů).
Odhadovaný počet nepojištěných provozovaných vozidel poklesl díky příspěvku nepojištěných z cca 245 tis. vozidel v roce 2008 na zhruba 130 tis. v roce 2013.