Nové tlumiče Audi pro lepší komfort a spotřebu

Zdroj: Audi
Zdroj: Audi

Zpětné získávání energie bude hrát v mobilitě budoucnosti stále významnější roli, a to dokonce i v oblasti podvozku automobilu. Audi pracuje na prototypu s označením “eROT”, u něhož nahrazují elektromechanické rotační tlumiče dosavadní hydraulické tlumiče. Díky nim bude jízda ještě komfortnější.

Princip systému eROT je jednoduchý: “Každý výmol, každá nerovnost, každá zatáčka je zdrojem pohybové energie, která je pohlcována současnými tlumiči a přeměňována na ztrátové teplo,” říká Dr.-Ing. Stefan Knirsch, člen představenstva společnosti AUDI AG, zodpovědný za technický vývoj. “Tuto energii se nyní chystáme využívat pomocí nového systému elektromechanických tlumičů, který je součástí palubní elektrické sítě s napětím 48 V. Navíc tím společně s našimi zákazníky získáváme zcela nové možnosti pro regulaci podvozku.”

Systém eROT reaguje rychle a s minimální setrvačností. Jako aktivně řízený systém tlumení se ideálně přizpůsobuje nerovnostem vozovky a jízdnímu stylu řidiče. Charakteristiku tlumičů lze libovolně definovat prostřednictvím softwaru, čímž se rozšiřuje rozsah funkčnosti. Přitom je vyřešen problém vzájemné závislosti mezi fázemi stlačování a roztahování tlumiče, která limituje možnosti běžných hydraulických tlumičů. U systému Audi eROT je charakteristika tlumení při pohybu kola nahoru komfortně měkká, aniž by to negativně ovlivňovalo tuhé tlumení ve fázi, kdy se kolo pohybuje dolů. Další výhodou nového systému tlumičů je jeho geometrie. Horizontálně uložené točivé elektrické stroje nahrazují svislé teleskopické tlumiče zadní nápravy, z čehož plyne výhoda i pro zavazadlový prostor.

Systém eROT umožňuje kromě libovolně programovatelné charakteristiky tlumičů ještě jednu funkci, protože dokáže přeměňovat kinetickou energii kol při pohybu nahoru a dolů během propružení na elektrickou energii. Za tím účelem je pohyb kola převáděn prostřednictvím ramena. Zachycený pohyb je následně přenášen prostřednictvím převodovky do točivého elektromotoru, který ve funkci generátoru vyrábí elektrickou energii. Během testů na německých silnicích bylo dosahováno průměrného rekuperačního výkonu 100 až 150 W, přičemž hodnoty se pohybovaly od 3 W na nově vyasfaltované dálnici do 613 W na hrbolaté silnici nižší třídy. V reálném provozu zákazníků to odpovídá snížení emisí CO2 až o 3 gramy na kilometr.

Reklama 1

Základem nové technologie eROT je palubní elektrická síť s napětím 48 V, která poskytuje vysoký výkon. V prvním evolučním stupni nabízí její lithium-iontový akumulátor kapacitu 0,5 kWh a nejvyšší výkon 13 kW. Stejnosměrný měnič propojuje 48V vedlejší palubní elektrickou síť s 12V hlavní palubní elektrickou sítí, v níž pracuje velmi účinný generátor se zvýšeným výkonem.

První výsledky testů technologie eROT jsou velmi slibné, a proto si lze velmi dobře představit její použití v budoucích sériově vyráběných modelech Audi. Podmínkou k tomu je 48V palubní elektrická síť, která tvoří základ elektrifikační strategie značky Audi. Pro rok 2017 je plánováno uvedení druhého evolučního stupně v novém modelu Audi, u něhož bude 48V síť plnit funkci hlavní palubní elektrické sítě, která bude mimo jiné napájet výkonnou hybridní soustavu bez režimu výhradně elektrického pohonu (tzv. “mild hybrid”). Její potenciál úspory paliva činí až 0,7 litru na 100 kilometrů.