Nejpočetnější jsou podvody spojené s pojištěním vozidel, narůstá počet případů v úrazovém pojištění

CPPČeská podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále „ČPP“) řeší nejvíce pojistných podvodů z oblasti pojištění vozidel, zároveň narůstá počet případů v úrazovém pojištění. Podvodného jednání se dopouštějí nejen klienti, ale i sami zprostředkovatelé.

Za první čtvrtletí 2016 prověřovali specialisté ČPP 450 podezřelých případů. Ve více než stovce z nich bylo prokázáno podvodné jednání. Uchráněná hodnota převýšila 7 milionů korun, v kvartální statistice nejsou zatím zahrnuty rozpracované případy velkých škod, které dosud čekají na uzavření. Připsaná částka se objeví až ve výkazech dalšího čtvrtletí. Nejvíce odhalených podvodů bylo v Severomoravském kraji, Praze a v krajích Jihomoravském a Vysočina.

„Přestože i nadále převládají škody spojené s pojištěním vozidel, výrazně roste počet podvodů v úrazovém pojištění. Podvodného jednání se dopouštějí nejen klienti, ale i sami zprostředkovatelé. Důsledná systémová kontrola a intenzivní spolupráce s policií vedla k odhalení zprostředkovatele, který za falešné smlouvy měl v úmyslu inkasovat od pojišťovny vyplacení provize v řádu stovek tisíc korun,“ říká Bc. Aleš Haisl, vedoucí oddělení vyšetřování Bezpečnostního odboru. Jakkoli se většina pojišťovacích zprostředkovatelů vůči svým klientům chová zodpovědně, nelze bohužel vyloučit situace, kdy zprostředkovatel upřednostní své zájmy před potřebami klienta. „Jedná se o neetický způsob chování těchto získatelů, které ale vrhá stín a poškozuje dobrou pověst oboru,“ doplnil Haisl.

V jednom z řešených případů naši detektivové odhalili fingované poškození osobního vozidla, ke kterému mělo dojít při dopravní nehodě. Řidič uplatňoval vyplacení pojistného plnění ve výši stodvacet tisíc korun. Rozsah poškození vozidla však neodpovídal uváděnému nehodovému ději a pochybnosti specialistů se potvrdily i při zkoumání místa nehody. Závěry šetření pojišťovny v tomto případě potvrdil i nezávislý znalecký posudek. Lidé si většinou v podobných případech neuvědomují, že se svým jednáním vystavují trestnímu stíhání. Pojistný podvod je trestný čin, za který může soud podle závažnosti udělit až desetiletý trest odnětí svobody.

Reklama 1