Nastal posun v řešení sesuvu na D8

Screenshot_01.11.14_22_13Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě vyjádření výběrové komise v nejbližším termínu zadá „Technickou studii proveditelnosti technických opatření“ při řešení sesuvu na D8. Nejvýhodnější nabídku předložila firma AZ Consult. Předpokládaná cena první etapy sanace sesuvu, tedy odvodnění, je odhadována na 40 mil. Kč. Zahájení odtěžování horniny sesuvu by tak mohlo začít v polovině roku 2015 a obnovení přerušené výstavby dálnice D8 v úseku sesuvu koncem roku 2015.

“Předpokladem zahájení prací v letošním roce je to, že bude vyhlášen stav nebezpečí. V případě, že kraj tento stav nevyhlásí, práce začnou až v polovině roku 2015. Zbytečně se tak ztratí asi 8 měsíců,” vyjádřil se ministr dopravy Antonín Prachař.

„Ředitelství silnic a dálnic v současné době nepočítá s případnou změnou vedení trasy dálnice D8 a to zejména s ohledem na termín dokončení a rozsah nákladů souvisejících s potenciální změnou vedení trasy,“ říká Soňa Křítková, pověřená vedením ŘSD ČR. „Na stavbě dálnice D8 se v úsecích před a za sesuvem samozřejmě stále pracuje. Před sesuvem se obkládá pilotová stěna a pokládají se živičné vrstvy. Před tunelem za sesuvem realizujeme zemní těleso a odvodnění, v tunelech děláme dokončovací práce, za tunelem dokončujeme zemní těleso. Na mimoúrovňové křižovatce Řehlovice budujeme pět mostů a provádíme zemní práce,“ dodává Křítková.

Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě shody ustanovené pracovní skupiny Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje návrh technických řešení trvalé sanace území, která by měla být rozdělena do dvou pracovních etap –  nejprve zajištění technického řešení a následné provedení stavebních prací technického opatření odvodnění prostoru sesuvu, kterými se mimo jiné sníží riziko další propagace dosud neuklidněného sesuvu. V druhé etapě budou provedeny stavební práce na technických opatřeních trvalé sanace sesuvného území. Aktuální podklady k řešení situace sesuvu na D8 dodá Ředitelství silnic a dálnic ČR na začátku září.

Reklama 1

Příprava obou technických řešení bude probíhat v souběhu, přičemž provedená odvodnění resp. jejich účinek budou měřením sledována  a jejich vyhodnocení bude zahrnuto do přípravy technického opatření trvalé sanace zemního sesuvu.

Sesuv v Českém středohoří strhl v noci na 7. června část nově vybudované dálnice D8. Výstavba dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice je dlouhodobě provázena problematickým správním povolováním, odvoláními a žádostmi o opravné  prostředky rozhodnutí, podanými  sdruženími ochrany přírody a krajina a aktivistů, v neposlední řadě žalobami proti vydaným  rozhodnutím.
Zdroj: ŘSD ČR