Miliardy pro silnice 2. a 3. tříd

Ministerstvo dopravy uvolní 3 miliardy korun pro opravy silnic 2. a 3. tříd. K tomu řekl generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA: „Toto opatření vítáme a věřím, že peníze nebudou chybět ani v příštích letech. Právě údržba silnic nižších tříd trpí podfinancováním, což se podepisuje na jejich stavu. Jako zásadní vidíme rozhodnutí konečně tyto opravy s kraji koordinovat, aby nedocházelo k neřešitelným dopravním situacím. Například v loňském roce byla kvůli opravám několika souběžných komunikací prakticky paralyzována doprava v okolí Brna. Podobné problémy nastaly i na dalších místech v souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí dálnice D1 nebo na komunikacích blízkých opravované D5. Koordinace prací prováděných ŘSD a kraji je tedy nezbytnou podmínkou pro udržení alespoň omezené průjezdnosti.”