Kam na dálnici uhnout „modrým majákům“?

Zdroj: Škoda
Zdroj: Škoda

Když na dálnici se k nám zezadu blíží vozidlo s právem přednostní jízdy (sanitka, hasiči, policisté atd.), pak na dálnici s dvěma jízdními pruhy v jednom směru vozidla v pravém pruhu zajedou co nejvíce doprava, vozidla v levém pruhu co nejvíce doleva; vozidlo s modrým majákem projede mezi nimi.

Na dálnici se třemi jízdními pruhy v jednom směru „modrému majáku“ umožníme průjezd tak, že vozidla v pravém pruhu uhnou co nejvíc doprava, vozidla v prostředním a levém pruhu co nejvíc doleva.

Zákon o silničním provozu to v § 41 formuluje takto:

(7) Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

(8) Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Reklama 1