Informace o dopravním opatření na komunikaci Jižní spojka v Praze

Zdroj: Praha.eu
Zdroj: Praha.eu

Od 21. do 25. srpna 2016 bude na Jižní spojce v úrovni křížení s komunikací V korytech v délce cca 200 m ve směru z centra omezen provoz. Důvodem je oprava povrchu vozovky.

Bude uzavřen připojovací jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu. Pro provoz budou zachovány dva jízdní pruhy.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem spol. Porr, a.s.