Hlavní město prověří součinnost složek při dopravní nehodě v tunelovém komplexu Blanka

Screenshot_20.11.14_20_56V tunelové troubě B tunelového komplexu Blanka ve směru do Troji se odehraje simulace dopravní nehody dvou osobních vozidel a autobusu. Po střetu dvou aut jedno začne po srážce hořet. Autobus, ve snaze se této nehodě vyhnout, narazí do pilíře mostu. Na místě se tak ocitne 35 zraněných osob. Tématem cvičení je společný zásah složek IZS, role Magistrátu hl. m. Prahy a dalších subjektů při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných v tunelovém komplexu Blanka.

Účelem cvičení je procvičit spolupráci složek IZS, prověření způsobu nájezdů do tunelových trub, zjištění kapacity nástupních ploch venku i uvnitř, prověření reálných dojezdových časů v běžném provozu ve všední den, prověření komunikace mezi operačními středisky složek IZS a dispečinky dopravy a technologií, procvičení taktiky na zásah s velkým počtem raněných a v součinnosti s Leteckou službou PČR procvičení přepravy zraněných a dalších činností.

„Jedná se o simulaci havárie velkého rozsahu, ale i s takovými je nutné v provozu tunelu počítat. Musíme být připraveni na všechny situace, které mohou nastat. Jsem přesvědčen, že všechny složky IZS a další zúčastněné organizace prokáží schopnost účinně reagovat, zachránit lidské životy a dopady havárie minimalizovat,“ uvedl pražský primátor Tomáš Hudeček.

Vrak autobusu na cvičení poskytl Dopravní podnik hl. m. Prahy, dvě osobní vozidla poskytl Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Na cvičení se podílí 35 figurantů od Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a dalších organizací.

Reklama 1

„Simulační cvičení společných zásahů u mimořádných událostí s větším počtem zraněných mají rozhodně svůj význam. Dobrá spolupráce všech složek je základem úspěšného zvládnutí těchto neštěstí,“ připomněl ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz.

„Jako u každé tunelové stavby na území Prahy se jednotky HZS hl. m. Prahy potřebují seznámit s podmínkami zásahu v dostatečném předstihu před otevřením. U takto složitého komplexu je obzvlášť důležité si stavbu tzv. “osahat” a spolu s ostatními složkami IZS se naučit využívat technologie, kterými je tunel Blanka vybaven. Ke zvýšení bezpečnosti uživatelů tunelového komplexu přispěje i nově pořizovaná speciální technika, kterou pro potřeby HZS hl. m. Prahy hlavní město financuje“, sdělil náměstek ředitele HZSP pro IZS Oldřich Klegr.

Cvičení bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1606 ze dne 15. 7. 2014. V daném případě se jedná o taktické cvičení dle § 17 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Reklama 2

Na cvičení se podílí Odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m Prahy, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy a další subjekty.