Dopravní info: Pražský okruh

Zdroj: Oskar Exner
Zdroj: Oskar Exner

Od soboty 6. srpna od 12:00 hodin do neděle 7. srpna do 12:00 hodin budou uzavřeny Cholupický a Lochkovský tunel na Pražském okruhu. Důvodem je požárně bezpečnostní akce a zároveň probíhající opravy vozovek.

Objízdná trasa ve směru od D1 bude vedena po těchto komunikacích: Chodovská radiála (ul. Brněnská), Jižní spojka, Barrandovský most, Chuchelská radiála (ul. Strakonická),  Výpadová, nám. Osvoboditelů, K Cementárně, Pod Lochkovem, Exit 15 Lochov a D0.

Objízdná trasa ve směru od D5 bude vedena od Exitu 16 Slivenec po těchto komunikacích:  K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Brněnská, D1

Další dopravní opatření jsou spojena s opravami povrchu vozovek Pražského okruhu v těchto termínech:

Reklama 1

Od 6. 8. od 02:00 hodin do  – 8. 8. do 24:00 hodin – opravy povrchu vozovky pravého a středního jízdního pruhu pravého pásu od tunelu Lochkov do prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Slivenec.
Provoz ve směru na Plzeň bude veden pouze v levém jízdním pruhu.

Po dobu prací budou uzavřeny výjezdové větve MÚK Lochkov a MÚK Slivenec. Objízdná trasa bude vedena po dálnici D0 ve směru na Plzeň do MÚK Ořech a odtud zpět po D0 ve směru na Brno do MÚK Slivenec a MÚK Lochkov.

Od 9. 8. od 0:00 hodin do 10. 8. do 24:00 hodin – oprava povrchu vozovky pravého jízdního pruhu pravého pásu v km 14,800 – 15,100.
Provoz ve směru na Plzeň bude veden v levém a středním jízdním pruhu.

Reklama 2

Uzavřena bude nájezdová větev MÚK Lochkov ve směru na Plzeň.

Objízdná trasa bude vedena po dálnici D0 ve směru na Brno do MÚK Strakonická a z MÚK Strakonická zpět po dálnici D0 ve směru na Plzeň.

Práce na Pražském okruhu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Reklama 3