BESIP: Prázdniny odstartovaly

besip_logoVysvědčení rozdána a prázdniny začaly. Rodiny už během dnešního dne vyjíždějí na dovolenou a první prázdninové výlety. Začíná každoroční opakující se nepříjemný dopravní kolaps. Tím se, jak dokazují statistiky, zvyšuje riziko nehody. BESIP proto apeluje na dodržování předpisů, a především vzájemnou ohleduplnost.

„V krátkém časovém úseku se na silnice vydají všichni, ti, co potřebují odvézt děti na prázdniny nebo se sami vydávají za odpočinkem. První prázdninový víkend je vždy kritický. Situaci navíc komplikují uzavírky a omezení. To vše přispívá k větší nervozitě, stresu, proto je základem zachovat pevné nervy. Předem musíme počítat s tím, že cesta, kterou běžně jezdíme za nějaký časový úsek, nám bude trvat podstatně, i dvakrát až třikrát, déle. Nestresovat se, když už se do kolony dostaneme, nevybíjet si agresi na ostatních. Stejně nám to cestu neurychlí, a škodíme sami sobě,“ říká šéf BESIPu, Martin Farář.

Nejproblematičtější je v posledních letech dálnice D1, která vede z Prahy přes Vysočinu, Brno a dále pokračuje směrem na Ostravu. Dálnice D1 se opravuje a na některých úsecích dostavuje. Řidiče tu čekají nepříjemná dopravní omezení a zdržení. Vše komplikují i dopravní nehody, s nimiž je také nutné počítat. Čas k projetí D jedničky se nedá přesně naplánovat, nehoda může provoz na dálnici i na několik hodin přerušit.

 

Reklama 1

Aktuální dopravní informace nejen na dálnici D1 můžete sledovat na adrese http://www.dopravniinfo.cz/. V případě problémů pak ŘSD zavedlo novou telefonní linku pro řidiče 800 280 281.

Opravy na dálnici D1

Úsek 03, Exit 29 Hvězdonice – Exit 34 Ostředek (11.3 – 15.7. 2016)

Úsek 06, Exit 49 Psáře – Exit 56 Soutnice (8.6. – 15. 8. 2016)

Reklama 2

Úsek 18, Exit 134 Měřín – Exit 141 Velké Meziříčí (3.6. – 31.10. 2016)

Úsek 22, Exit 162 Velká Bíteš – Exit 168 Devět Křížů (19.6. – 6.8. 2016)

Úsek 25, Exit 178 Ostrovačice – Exit 182 Kývalka )21.3. – 9.7. 2016)

Reklama 3

Dálnice D1 navazuje pražským okruhem na frekventovanou dálnici D5, která vede z Prahy, přes Plzeň na Rozvadov a navazuje tak na spojení s Německými městy Norimberk nebo Mnichov. Je naší největší spojnicí se západem Evropy. Také zde se můžete setkat s opravami, které vás na trase zdrží.

Opravy na dálnici D5

Kolona řidiče zdrží směrem od Prahy už v Loděnicích, svodidla se opravují u Rokycan.  Částečná uzavírka je hlášená ve Štěnovicích z důvodu údržby a servisu a oprav tunelu Valík mezi 77,4 až 77,8 km.  V Berouně jde o další částečnou uzavírku z důvodu realizace stavby. Jde o úsek mezi 11,2 km až 19,8 km. Levý pás směrem na Prahu se opravuje také u Cerhovic mezi 50,3 km až 41,1 km

BESIP – Aby nás omezení neomezovala

Sledujte dopravní zpravodajství
Rozhlasové vysílání vás varuje před případnou kolonou nebo informuje o situaci před stavebním omezením a poradí případnou objízdnou trasu včas. Web ŘSD http://www.dopravniinfo.cz/ asistenční linka: 800 280 281

Mějte dost tekutin i PHM
V letních měsících při dlouhých cestách nikdy nevíme, kdy se dostaneme do neočekávané kolony i na několik hodin. Proto mějme vždy dostatek tekutin pro posádku i dostatek paliva v nádrži.

Sledujte dopravní značení
Před omezením se řiďte dopravními značkami. Zvláštní pozornost věnujte přechodnému žlutému vodorovnému značení. Je častou chybou, že jej řidič nedodržují a vznikají tak nepředpokládané situace pro ostatní, kteří přechodně vyznačené jízdní pruhy dodržují.

ZIP
V místech, kde se dva jízdní pruhy sjíždí v jeden, dodržujeme střídavé řazení – pravidlo ZIP. Vždy se řadí vozidlo z pravého, pak levého, opět pravého, levého, a tak  dále střídavě do jízdního pruhu, který pokračuje.

Dodržujte předepsané rychlosti
Snižování povolené rychlosti před omezením není bezdůvodné. Často se dostaneme do míst, kde je změna jízdních pruhů vedena tak, že místem nejde bezpečně projet běžně povolenou rychlostí. Navíc se dostáváme do zúženého prostoru, kde nemáme tolik místa pro potřebný manévr. Hrozí také riziko vybočování návěsu u nákladních vozidel nebo zádi autobusů.

Nejezděte bezdůvodně pomalu
Při průjezdu omezením jedeme v ideálním případě takovou rychlostí, která je povolena. Tak je zaručena nejvyšší propustnost omezeni a snižuje se časová ztráta. Ideální je jet střídavou jízdou za sebou, vždy jedno vozidlo v pravém, druhé v levém, třetí opět v levém jízdním pruhu, a tak dále, všichni stejnou maximální povolenou rychlostí s dostatečnými rozestupy.

Nedělejte zbrklé neočekávané manévry – nebrzděte zbytečně
Zúžený prostor omezení nedává možnost k řešení neočekávaných situacích. Proto dáváme vždy směrová světla výrazně dříve, než chceme zamýšlený manévr provést. Ostatní nemají prostor pro vyřešení naší chyby, stejně jako my pro vyřešení jejich. Jakékoliv sešlápnutí brzdového pedálu znamená, že řidič za námi přibrzdí ještě víc a kolona se posléze zastaví. Její opětovné rozjetí znamená zbytečnou časovou ztrátu.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost
V úzkém prostoru musíme mít od vozidla před sebou větší rozestup, v závislosti na rychlosti, než běžné minimální 2 sekundy v běžném provozu. V omezení nemám zpravidla kam uhnout a spoléhat musíme pouze na to, že za vozidlem před námi bezpečně zastavíme.

Zastavujeme s rozvahou
Když už musíme zastavit na konci kolony nebo v omezení, zastavujeme vždy tak, abychom vytvořili pruh pro jednotky IZS. Pakliže zastavujeme za vozidlem před námi, zastavíme tak, abychom viděli na vozovku pod vozidlem před sebou. Ponecháme si tak dostatek místa pro případný manévr a máme možnost vytvořit prostor pro projíždějící vozidla IZS.

První je naše bezpečí
V případě nehody na dálnici nebo rychlostní komunikaci i v omezení, vždy okamžitě opouštíme vozidlo my i naše posádka a odcházíme, co nejrychleji, do bezpečné vzdálenosti za svodidla. Až po zajištění naší bezpečnosti, zajišťujeme místo nehody.