Autoklub radí: Zdravotně postižení & dálniční známka

acr_velkeUžití zpoplatněné pozemní komunikace motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, je osvobozeno od zpoplatnění.

To znamená, že pro tato vozidla neplatí povinnost opatřit je dálničním kupónem (dálniční známkou).

Tato výhoda však platí pouze na pozemních komunikacích České republiky, nevztahuje se na jízdu v jiných státech, včetně Slovenska.

Zdroj: Autoklub ČR

Reklama 1