Audi sází na příběhy a emoce

Zdroj: Audi
Zdroj: Audi

Audi je moderní značka a tuto skutečnost odrážejí aktuální významné změny v charakteru komunikace “čtyř kruhů”. Typické logo se prezentuje v jednodušším a čistějším grafickém zpracování a stává se součástí image. Osvobození kruhů symbolizuje zásadní posun v komunikaci, jejíž autentičnost, přímost a bezprostřednost posune značku Audi ještě blíž k zákazníkům. Správnost nového konceptu potvrdilo prestižní ocenění Fénix za inovaci pro Audi Magazín, vydávaný pro české zákazníky a fanoušky značky Audi.

“Ve všech našich aktivitách se snažíme být co nejblíže k našim klientům a nyní tento přístup rozvíjíme v novém pojetí komunikace značky Audi, která tím získává autentičtější a lidštější rysy – v popředí totiž nestojí jen naše automobily, ale i příběhy a emoce,” říká Tomáš Velek, ředitel divize Audi společnosti Porsche Česká republika.

Zdroj: Audi
Zdroj: Audi

“Audi je moderní značka, a nová pravidla korporátní identity je zcela přirozená reakce na probíhající změny v oblastech komunikace a médií,” říká Eva Poulíčková, z marketingu divize Audi společnosti Porsche Česká republika. “Jako značka nechceme být pouhým odesílatelem sdělení, nýbrž sdělením samotným. Sázíme na tvůrčí rozmanitost a zároveň svou pozornost obracíme k digitální a internetové komunikaci s důrazem na interakci, obsah a dialog, nové formáty i formy komunikace. Nová pravidla korporátní identity akcentující jednoduchost, nám navíc otvírají zcela nové možnosti. Díky nim máme větší svobodu v kreativním zpracování i větší flexibilitu.”

Zcela zásadní změnou prochází logo čtyř kruhů, které se už nekrčí někde v rohu, ale sebevědomě vystupuje do popředí v jednodušší, ryzí podobě a přebírá roli mocného grafického symbolu. Kruhy mají nyní místo trojrozměrného ztvárnění jednolitý vzhled, v černém nebo bílém provedení. Slogan “Audi Náskok díky technice” bude nově umisťován odděleně od kruhů. Kromě toho byla zjednodušena barevná paleta značky Audi, která zahrnuje pět odstínů: bílá, černá Audi, hliníková stříbrná Audi, červená Audi a teplá stříbrná Audi.

Reklama 1
Zdroj: Audi
Zdroj: Audi

“Osvobození kruhů je bezesporu největší změnou, která symbolizuje volnost a svobodu. Jednodušší a ryzejší grafické zpracování loga přispívá k jeho lepší uchopitelnosti. Kruhy nově sehrávají aktivní roli, nejsou jen pasivním nositelem sdělení. Stávají se součástí image značky Audi, která chce být ještě blíž ke klientům a vést s nimi bezprostřední, přirozený dialog,” vysvětluje nové pojetí komunikace ve znamení “čtyř kruhů” Eva Poulíčková. “Příkladem tohoto přístupu je nová kampaň na Audi A3 s odděleným sloganem a začleněním kruhů do titulku. Celý vizuál působí jako autentický záběr z reálného života, s nímž se může potenciální zákazník snadno ztotožnit. Zároveň chceme vyvolávat emoce sdílením fascinujících zážitků, a to na základě jednoduché a přímé komunikace, která je snadno pochopitelná – s přirozenými, nezinscenovanými a nedramatizovanými záběry, pevně ukotvenými ve skutečném životě. Divák díky tomu získá pocit, že se zobrazená situace odehrává právě zde a nyní.”

“Nové zásady komunikace značky Audi jsme již úspěšně vyzkoušeli v novém Audi Magazínu, který po změně designu obdržel prestižní ocenění Fénix za inovaci. Tento úspěch chápeme jako potvrzení správnosti celého konceptu a nyní přicházíme s dalšími kroky,” dodává na závěr Eva Poulíčková.